Önemli Bilgiler

ÖNEMLİ BİLGİLER

Isıcam Satın Aldığımı Nasıl Anlarım?

Doğrama firmasından aldığınız Isıcam’ınızda aşağıdaki kriterlerin bulunması gerekmektedir.

 

Isıcam Yetkili Üreticisi İsmi

Hologram

Etiket

Garanti Belgesi


ISICAM MONTAJI

 

Isıcam’ların kontrolü teslim sırasında yapılmalıdır.

Isıcam’ların dış yüzeyinde teslimden sonra tespit edilecek harici çizik, leke ve noktasal kusurlar, kırıklar, kenarlardaki çapak ve pul atmaları, camların ıslanmasından dolayı oluşabilecek kusurlar ile ilgili olarak Isıcam Yetkili Üreticileri sorumluluk kabul etmez.

Isıcam’ların bozulmasına neden olabileceğinden aşağıdaki durumlar engellenmelidir.

• Basınç dengeleme deliği bulunan Isıcam’larda bu deliklerin kapatılmadan veya uygun şekilde kapatılmadan Isıcam’ların takılması, (bkz. sayfa 14, basınç dengeleme deliğinin kapatılması)

• Isıcam yalıtım macunlarına montaj, stok, taşıma sırasında zarar verilmesi,

• Ölçü ihtiyaçları doğrultusunda Isıcam’ların dış yalıtım macunlarının bulunduğu bölgelerden cam ebadına müdahale edilmesi,

• Isıcam’ların tamir amacıyla şantiye ortamında açılarak tekrar kapatılması. Yukarıdaki maddelerden herhangi biri nedeniyle ortaya çıkabilecek bozulmalarda Isıcam Yetkili Üreticisi (IYÜ) sorumluluk kabul etmez.

 Isıcam S ve Isıcam K üniteleri takılırken, etiketin bulunduğu yüzey binanın iç kısmına gelecek şekilde monte edilmelidir.

 Isıcam birleşim yerleri güneş ışınlarının (UV) etkilerinden korunacak şekilde montaj elemanlarıyla tamamen örtülmüş olmalıdır. UV ışınlarına açık olan birleşim yerlerinde (strüktürel camlama) özel silikonlu Isıcam’lar talep edilmelidir.

 Isıcamların montajında kullanılacak malzemeler (strüktürel silikonlar, sızdırmazlık silikonları, derz dolgu silikonları vb.) asidik solvent içermeyen uygun malzemeler olmalıdır. Bu ürünlerin Isıcam üretiminde kullanılan birincil (butil) ve ikincil yalıtım macunları (polisülfit, poliüretan, Isıcam dolgu silikonu) ile uyum testlerinin yapılması gerekmekte olup, bu sorumluluk doğramacıya aittir.

Isıcam birleşim yerleri kalıcı ıslaklıktan korunmuş olmalı, cam yuvalarında su tahliye düzeni bulunmalıdır.

Cam ölçüleri alınırken cam kenarı boyunca yaklaşık 2x4 mm=8 mm boşluk kalacak şekilde gerekli boyut indirimleri hesaba katılmalıdır.

Cam yuvası genişliği için Isıcam ünitelerinde ön görülen kalınlık toleransları hesaba katılmalıdır. (Kullanılan cam türlerine göre ± 1 mm veya ± 1,5 mm) Doğrama sistemleri kiriş sehimleri, dilatasyon kaymaları gibi yapı hareketlerinden camı koruyacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Isıcam’ların montaj sonrası ısınma ve soğumasına neden olacak uygulamalardan (koyu renkli perde vb.) kaçınılmalıdır. Bu tür uygulamalar camlarda bölgesel ısınma/ genleşme farklarına neden olabileceğinden cam kırılmaları oluşabilir.


Montaj sırasında cam kenarlarına zarar vermemeye özen gösterilmelidir.

Aynı zamanda IYÜ’den gelen kenarı hasarlı veya yoğun çapaklı camların montajından kaçınılmalıdır. Bu bölgeler doğrama içinde kalıyor olsa bile ısıl gerilimlere bağlı olarak zamanla kendiliğinden kırılmalar ortaya çıkabilir.

Isıcam ünitesi monte edildikten sonra nihai tüketiciye camların kullanımı ve temizliği ile ilgili bilgi verilmelidir. Söz konusu ünitelerin temizlenmesi esnasında bıçak, sert yüzeyli bulaşık süngeri, jilet, metal, kimyasal v.b. aşındırıcı malzemeler kullanılması cam yüzeyinde kalıcı çizilmelere neden olabileceğinden kullanılmamalıdır.

Isıcam üniteleri monte edildikten sonra camların yüzeyinde bulunan etiketler iz bırakmayacak şekilde sökülmelidir.

Isıcam el kitapçığı müşteriye bırakılmalıdır.Kullanım ve Bakım

 

Isıcam etiketlerinin çıkartılması esnasında cam yüzeylerinde kalıcı çizilmelere neden olacak bıçak, sert yüzeyli bulaşık süngeri, jilet, metal, kimyasal vb. aşındırıcı malzemelerin kullanılmaması gerekir.

 

Isıcam ünitesinin üzerinde yer alan etiketler, montaj işlemi tamamlandıktan hemen sonra sökülmelidir. Bu etiketlerin cam yüzeyinde uzun süre kalmasının söküldükten sonra cam yüzeyinde iz bırakabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Isıcam etiketleri cam yüzeyinden sökülmeden önce yumuşak bir sünger yardımı ile ıslatılmalı, ardından yumuşak bir bezle silinerek çıkartılmalıdır.

 


Terleme şikâyeti olan mekânlarda dikkat edilmesi gereken hususlar

Isıcam’da dış yoğuşma (terleme), binanın iç veya dış tarafında ortaya çıkabilir. Bu olay Isıcam’ın kusuru olarak kabul edilmez, sadece atmosferik şartlar sebebiyle oluşur.

*Çamaşır kurutma işlemi ev içinde değil, balkon veya açık mekânlarda yapılmalıdır.

*Evde en çok su buharı üreten yer mutfaktır. Yemek pişirme esnasında, mutlaka aspiratör çalıştırılmalıdır. Ayrıca doğrama sistemine ankastre edilmiş havalandırma menfezleri ve/veya pencereleri zaman zaman açılarak sistematik havalandırmadan yararlanılmalıdır.

*Banyo ve tuvalet gibi suyun daha çok kullanıldığı mekânlar havalandırılmalıdır.

*Mutfak ve banyo gibi nem oranı yüksek olan bölümlerin kapıları kapalı tutulmalıdır.

*Evde akvaryum veya fazla miktarda çiçek varsa havalandırma daha fazla yapılmalıdır.

*Yeni yapılarda binanın kuruma süresince ortama fazla miktarda su buharı salındığından bina içi nem miktarı normalden fazla olacaktır.

*Mevcut camlarınızın Isıcam Sistemleri S Serisi veya Isıcam Sistemleri K Serisi ile değiştirilmesi buğulanma olasılığını azaltır.

*Ortamdaki nem kaynakları tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.